Min bog

Som sagt havde jeg absolut ingen planer om at skrive en bog til udgivelse, det var blot meningen at fortælle lidt om mit liv til mine efterkommere. Jeg synes selv, det er meget spændende at læse om mine aners liv, og måske en eller anden i fremtiden kunne være interesseret i, hvad jeg har brugt mit liv til.

Et lille uddrag af min bog

...Jeg vil nu lufte nogle af mine andre tanker, jeg har gået og funderet over, om der er en mening med det hele? Er der overhovedet et dybere formål? Jeg undrer mig til stadighed over den åbenlyse trang mange har til at finde og formulere alverdens hensigter med livet. Og jeg har tænkt om denne trang blandt andet er grundet i en frygt for meningsløshed?

Jeg tror mange har svært ved at kapere, at der ikke skulle være et forudbestemt dybere formål med et livsforløb, og derfor klamrer sig til mange former for religioner, klamrer sig til en politisk ide, klamrer sig til ideen om menneskeskabt opvarmet klode, klamrer sig til menneskerettighederne, og så videre, og så videre, for derigennem at fylde ud en eventuel livstomhed eller en meningstom tilværelse.

Jeg læser igen og igen, at mange forsøger fortvivlet at finde en mening i meningsløsheden. Jeg synes, det er spildte kræfter. Efter min opfattelse er det eneste her i livet der ikke er meningsløst jo døden. Vi skal alle den vej på et eller andet tidspunkt. Selvfølgelig kan det være en forfærdelig tanke, at skulle forlade alle vi holder af, og ikke være med til fremtidens begivenheder, men det er nu engang virkeligheden.

Meningen med døden er jo absolut. For hver gang et lille nyfødt barn kommer til verden, må en af os gamle sige farvel, ellers ville vi ganske enkelt blive for mange. Jeg ser derfor ikke absurditeten i, at vi bliver født for senere at dø. Det er en nødvendig konsekvens, for at vores art kan overleve. Og jeg forlader gerne denne verden for at overlade pladsen til mine efterkommere.

Jeg kan godt forstå trangen til at finde en mening, når ulykker rammer os. Tragedier og sygdomme, godhed og ondskab og så videre er sikkert nemmere at leve med, hvis vi kan finde en mening i det.

Dette behov har jeg aldrig haft, hvilket måske hænger sammen med, at jeg tror, der for det meste findes en logisk forklaring på mange uforklarlige hændelser. Og andre begivenheder, der bare ikke findes anden forklaring på, end simple tilfældigheder.

Jeg har derfor ikke tænkt mig, at spille min dyrebare tid på mere eller mindre luftige og abstrakte tanketorsk er, der ikke er nogen nytte til, og ikke kan bruges til noget som helst. Jeg vil bare nyde den sidste periode i mit liv, som jeg nu er i gang med at afvikle. Det er helt klart den bedste tid jeg har haft.....

.....En mening med det hele har jeg aldrig fundet, thi er der i grunden anden end den vi selv skaber? For mig er det også så rigeligt nok mening – med muligheden for at sidde her i stilheden og mærke hele kroppen og være tilstede og tilfreds.

Denne tilstand af væren er helse for psyken; det er selvfølgelig ikke muligt altid at befinde sig i dette velvære af tomgang, hvor ingen ydelse er nødvendig, og organismen kører mere eller mindre på frihjul. Men jeg øver mig hver dag, jeg tror, det er en god måde at holde summen af energi i ave, og ikke fråse med midlerne.

Jeg er taknemmelig for hver dag, tænk at skulle prøve det her på mine gamle dage.

At sidde her midt i meningsløsheden, og er helt fyldt ud af ingenting og dog alt.

Del siden