Jens Peder Nicolaisen

Min farbror Jens Peder Nicolaisen er faktisk kommet til at betyde ganske meget for mig, og det kan man jo undre sig over. Jeg tror måske, det har at gøre med, at denne ganske unge mand blev tvunget i tysk krigstjeneste og måtte forlade dette liv, han først skulle til at leve fuld ud.

Min farbror blev kun 25 år, samme alder som Jacob har nu. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det har været for mine bedsteforældre at sende deres ældste søn i tysk krigstjeneste. Det må have været så forfærdeligt, og senere den tunge besked.

Indlæg 20. marts 1916 i Hejmdal:
Hans Chr. Nicolaisen og Hustru i Skovhytten i Skodborg Sogn har modtaget det tunge Budskab, at deres ældste Søn, Jens Peter, er afgaaet ved Døden Torsdag den 16. Marts paa Garnisons-Lasarettet i Slesvig. Han vil blive jordfæstet Torsdag den 23. Marts paa Skodborg Kirkegaard. 

Min farbror Jens Peder Nicolaisen blev  altså begravet på Skodborg Kirkegård. Jeg blev fornylig bekendt med, at gravstedet var slettet, og mindestenen smidt ud.

Jeg har svært ved at forstå, hvordan sådan noget kan ske. At gravstedet bliver slettet har jeg fuld forståelse for, hvis der ikke er nogen til at betale for bevarelse af gravstedet.
Men jeg har absolut ingen forståelse for, at gravstenen er blevet destrueret.

Min farbror kæmpede i en tysk krig, som så mange andre sønderjyder, og måtte betale med sit unge liv for en sag der ikke var hans.
At vi ikke engang vil vise ham den respekt, at gemme mindestenen.
Jeg forstår det ikke.

Det er desværre lidt svært at læse indskriften.

Jeg har fra Historiker Jørgen Larsen Odense
fået indskriften

Jens Peter Nicolaisen
*    8. 3. 1891.
+ 16. 3. 1916.
Joh. 11.25

[Malteseragtigt kors]

Ved Krigens onde Aarsag

fandt Du en tidlig Grav

Det er desværre lidt svært at læse indskriften.

Jeg har fra Historiker Jørgen Larsen Odense
fået indskriften

Jens Peter Nicolaisen
* 8. 3. 1891.
+ 16. 3. 1916.
Joh. 11.25

[Malteseragtigt kors]

Ved Krigens onde Aarsag

fandt Du en tidlig Grav

Jeg fik at vide fra den afgående formand for Skodborg menighedsråd, at det var en fejl, at mindestenen blev smidt ud. Af de unge mennesker fra Skodborg, der var døde i tysk krigstjene, var min farbror den eneste der blev hentet hjem og begravet på Skodborg kirkegård.

Derfor kontaktede jeg den nye formand for menighedsrådet, for at høre rådets mening om eventuel en ny mindesten, jeg ville få lavet, fuldstændig magen til den der blev smidt ud.

Jeg er så blevet tilbudt at købe et nyt gravsted til en ny mindesten, men stenen vil så højst sandsynlig blive smidt ud igen, når jeg ikke er her mere. 

Jeg er imidlertid ikke indstillet på at acceptere denne løsning, og jeg vil derfor arbejde vidre mod en eller anden muglighed, der måske kan vise sig. 

Denne mulighed dukkede op ved journalist Steen Rasmussen JV Vejen, der havde læst et læserbrev, jeg havde haft med netop i Jyske Vestkysten, han sendte en mail og foreslog, at vi skulle mødes på Skodborg Kirkegård.

Vi havde et godt møde, og Steen Rasmussen skrev en artikel, som blev bragt både i JV Vejen og JV Esbjerg og også i ugeavisen Ny Tirsdag. Jeg håber, at denne artikel kan være med til at skubbe til det fastlåste menighedsråd i Skodborg.

Så respekten for min farbrors historie kan bevares på Skodborg Kirkegård for eftertiden, det vil jeg have det rigtig godt med.

Steen Rasmussens 1. artikel i Jyske Vestkysten

Journalist Steen Rasmussen står ved Jens Peder Nicolaisens nedlagte grav på Skodborg Kirkegård.

Journalist Steen Rasmussen står ved Jens Peder Nicolaisens nedlagte grav på Skodborg Kirkegård.

https://jv.dk/artikel/menighedsr%C3%A5d-vil-ikke-give-en-helt-s%C3%A6rlig-d%C3%B8d-soldat-s%C3%A6rbehandling-en-katastrofe-at-sl%C3%B8jfe-unik-grav-fra-f%C3%B8rste-verdenskrig

Peter Svane er udover at være byrådsmedlem i vejen kommune også officer i hæren.

Peter Svane er udover at være byrådsmedlem i vejen kommune også officer i hæren.

Jeg fik et telefon opkald fra Peter Svane, det nyvalgte byrådsmedlem for Nye Borgelige, og han havde læst den første artikel Steen Rasmussen havde skrevet. Peter Svane ville gerne hjælpe med at få løst problemet med Skodborg Menighedsråd. Jeg håber, at det kan sætte gang i den hele process. 

Steen Rasmussens 2. artikel i Jyske Vestkysten

Del siden